Výjezdy jednotky SDH

Noční cvičení Přestavlky 2016

JSDH Písnice se o víkendu 1. a 2. října 2016 poprvé zúčastnila jubilejního desátého ročníku nočního cvičení jednotek dobrovolných hasičů v Přestavlkách u Čerčan, které organizačně za HZS Středočeského kraje zajišťuje benešovský územní odbor. 

Číst dál...
Požár Barrandovských ateliérů

V pátek 26. 8. 2016 byl JSDH Písnice vyhlášen poplach ve večerních hodinách. Během pár minut vyjíždělo družstvo čtyř hasičů s Tatrou 815-7 jako posilová jednotka k rozsáhlému požáru dřevěných kulis středověkého městečka v Barrandovských filmových ateliérech.

Číst dál...
Čerpání zatopených prostor

Během přívalových dešťů, které se 26. 7. 2016 převalily přes Prahu, vyjížděli hasiči k velkému množství událostí.

Číst dál...
Požár chaty v komořanech

Dne 2. 12. 2015 byla jednotka hasičů SDH Písnice vyslána k požáru chaty v nedalekých Komořanech.

Číst dál...
Odčerpání jímky v Modřanské rokli (17. 10. 2015)

Jednotka SDH Písnice byla úřadem MČ Praha-Libuš a místním svazem rybářů požádána o pomoc s vyčerpáním vody.

Číst dál...

Kontakty

Sbor dobrovolných hasičů Písnice

Ladislava Coňka 318/6
Praha 4 - Písnice
142 00

www.sdhpisnice.cz
www.facebook.com/sdhpisnice

info@sdhpisnice.cz

Historie SDH Písnice v letech 1906-1946

ROK 1906 – 1913

Sbor dobrovolných hasičů Písnice již zdatně vyvíjel svoji činnost. Stálým cvičením byla zvýšena schopnost účinného zásahu při požárech. Účast na veřejných cvičeních v okolních obcích pak byla účinnou pro posílení sborů a získání přízně. Konání zábav  přinášelo potřebné finanční prostředky.

 

ROK 1914

Začátkem roku se konal župní sjezd v Řehenicích. V červenci 1914 vypukla I. světová válka. Hodně členů muselo nastoupit vojenskou službu. Činnost sboru byla podlomena. Mnozí se již nikdy nevrátili – padli ve válce.

 

ROK 1918

V novém státě, Československé republice, začala se znovu pozvolna rozvíjet činnost dobrovolného sboru hasičů Písnice. Starší členy vystřídali mladší. O tom, že pracovali se zaujetím a láskou, dosvědčuje to, že byla provedena přístavba požární zbrojnice, zakoupena nová motorová stříkačka od firmy „Stratílek“, dále byl zakoupen vůz zn. Walter pro 16 osob a s možností připojení motorové stříkačky zn. Stratílek.

    

10. června 1934 bylo uspořádáno v Písnici veřejné cvičení a slavnost, předání techniky do užívání sboru . Velká byla účast okolních sborů. Cvičení se zúčastnilo také družstvo žáků, které již dva roky cvičilo. Byla to přízeň a projevená důvěra všech občanů, kteří svými dary  finančně dopomohli sboru dobrovolných hasičů koupiti dopravní vůz. Sbor dobrovolných hasičů za to zavedl přepravu osob dopravním vozem jako sanitním vozem pro přepravu nemocných do fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí a do porodnice v Praze II. – Karlov. To bylo vítanou službou a pomocí, když ještě nebyly jiné možnosti. Tato služba převozu nemocných byla prováděna až do roku  1948, do doby  ustavení lékařské pohotovostní služby.

Byla též zavedena služba hasičů na tanečních zábavách a jiných kulturních pořadech. Přítomnost hasiče byla ceněna, dostávalo se jí přízně i vděku.

Převzetím moderní techniky, neustálým zdokonalováním její obsluhy bylo docíleno úspěšných zásahů při několika požárech. Také příliv  mladých členů značně přispěl tomu, že sbor dobrovolných hasičů měl pochopení, přízeň a úctu občanů obce.

V roce 1936 se k základním činnostem sboru dostalo povinnosti rozšířit výcvik členů o úkoly v civilní obraně pro případ války. 

 

V roce 1938 došlo k  událostem, které přinesly našemu národu nesmírné bolesti. Následovalo 6 let okupace. Byla rozpoutána válka – nejkrutější  v dějinách lidstva. Práce dobrovolného požárního sboru se stala obtížnější – úřady vyžadovaly zavedení služeb v rámci CO – několik mladých členů bylo zařazeno na práce do Německa. Bylo zakázáno pořádání tanečních zábav.

 

Po těžkých a bolestných letech nadešel den osvobození. Také pro hasičský sbor nastalo nové údobí. S radostí a nesmírným úsilím se počalo pracovat na akcích pro vybudování lepších podmínek pro život v obci. A nikde nechyběli členové hasičského sboru.

Znovu se mohly pořádat kulturní akce a sbor toho využíval. Pořádal plesy, taneční zábavy a divadla. Došlo také na vylepšení v technice. Zakoupením vojenského vozidla „Škoda-Super“ byla svépomocí provedena úprava na dopravní vůz pro potřeby hasičského sboru. Aby mohl být vůz zakoupen, byla provedena sbírka mezi občany v obci. Výnos sbírky činil 20 tisíc korun a odprodejem starého dopravního vozu byla dosažena potřebná peněžní hotovost.

Oddíl mladých hasičů

1. kolo hry PLAMEN - 28.5.2017

V neděli 28.května 2017 jsme se zúčastnili 1.kola hry PLAMEN na Stadionu mládeže v pražských Dejvicích. V horkém počasí jsme zde bojovali v pěti disciplínách: štafeta požárních dvojic, štafeta CTIF, štafeta 4x60m, požární útok CTIF a požární útok.

Číst dál...
Požární útoky v Řepích - 20.5.2017

V sobotu 20.května 2017 jsme se zúčastnili požárních útoků v Řepích, které jsme pojali jako trénink na Plamen, který nás čekal o týden později. Vyzkoušeli jsme různá složení, různé možnosti a máme spoustu poznatků, co zlepšit a natrénovat, co je potřeba.

Číst dál...
Závod mladých hasičů na 60m s překážkami v Jaroměři - 7.5.2017

V neděli 7.5. jsme se zúčastnili tradičního závodu mladých hasičů v závodu na 60m s překážkami v Jaroměři. Pro tři to byl křest ohněm v této individuální disciplíně.

Číst dál...
Vánoční besídka - 19.12.2016

Vánoční besídka se konala 19.12. ve zbrojnici. Byli pozváni jak děti, tak i jejich rodiče, členové jednotky i členové sboru, abychom se naladili na vánoční atmosféru, zazpívali si koledy a společně tak uzavřeli pro mladé hasiče rok 2016.

Číst dál...
Mikuláš - 5.12.2016

V pondělí 5.12. k nám do kroužku mladých hasičů zavítala návštěva v podobě Mikuláše, čerta a anděla. Většina dětí byla přes rok hodná, tak se neměli čeho bát. Byli zde ovšem i tací,

Číst dál...