Výjezdy jednotky SDH

Výcvik jednotky s dýchacím přístrojem - 18. 09. 2017

Výcvik členů jednotky. Hlavní témata byla práce s dýchacím přístrojem, pohyb v prostorách s minimální viditelností a evakuace osob a nebezpečného materiálu z místa zásahu.

Číst dál...
Noční cvičení Přestavlky 2016

JSDH Písnice se o víkendu 1. a 2. října 2016 poprvé zúčastnila jubilejního desátého ročníku nočního cvičení jednotek dobrovolných hasičů v Přestavlkách u Čerčan, které organizačně za HZS Středočeského kraje zajišťuje benešovský územní odbor. 

Číst dál...
Požár Barrandovských ateliérů

V pátek 26. 8. 2016 byl JSDH Písnice vyhlášen poplach ve večerních hodinách. Během pár minut vyjíždělo družstvo čtyř hasičů s Tatrou 815-7 jako posilová jednotka k rozsáhlému požáru dřevěných kulis středověkého městečka v Barrandovských filmových ateliérech.

Číst dál...
Čerpání zatopených prostor

Během přívalových dešťů, které se 26. 7. 2016 převalily přes Prahu, vyjížděli hasiči k velkému množství událostí.

Číst dál...
Požár chaty v komořanech

Dne 2. 12. 2015 byla jednotka hasičů SDH Písnice vyslána k požáru chaty v nedalekých Komořanech.

Číst dál...
Odčerpání jímky v Modřanské rokli (17. 10. 2015)

Jednotka SDH Písnice byla úřadem MČ Praha-Libuš a místním svazem rybářů požádána o pomoc s vyčerpáním vody.

Číst dál...
/**defined('_JEXEC') or die; ?>
Výcvik jednotky s dýchacím přístrojem - 18. 09. 2017

Výcvik členů jednotky. Hlavní témata byla práce s dýchacím přístrojem, pohyb v prostorách s minimální viditelností a evakuace osob a nebezpečného materiálu z místa zásahu.

Číst dál...
Noční cvičení Přestavlky 2016

JSDH Písnice se o víkendu 1. a 2. října 2016 poprvé zúčastnila jubilejního desátého ročníku nočního cvičení jednotek dobrovolných hasičů v Přestavlkách u Čerčan, které organizačně za HZS Středočeského kraje zajišťuje benešovský územní odbor. 

Číst dál...
Požár Barrandovských ateliérů

V pátek 26. 8. 2016 byl JSDH Písnice vyhlášen poplach ve večerních hodinách. Během pár minut vyjíždělo družstvo čtyř hasičů s Tatrou 815-7 jako posilová jednotka k rozsáhlému požáru dřevěných kulis středověkého městečka v Barrandovských filmových ateliérech.

Číst dál...
Čerpání zatopených prostor

Během přívalových dešťů, které se 26. 7. 2016 převalily přes Prahu, vyjížděli hasiči k velkému množství událostí.

Číst dál...
Požár chaty v komořanech

Dne 2. 12. 2015 byla jednotka hasičů SDH Písnice vyslána k požáru chaty v nedalekých Komořanech.

Číst dál...
Odčerpání jímky v Modřanské rokli (17. 10. 2015)

Jednotka SDH Písnice byla úřadem MČ Praha-Libuš a místním svazem rybářů požádána o pomoc s vyčerpáním vody.

Číst dál...
*/

Kontakty

Sbor dobrovolných hasičů Písnice

Ladislava Coňka 318/6
Praha 4 - Písnice
142 00

www.sdhpisnice.cz
www.facebook.com/sdhpisnice

info@sdhpisnice.cz

Historie SDH Písnice v letech 1947-1973

V roce 1947 díky dobré práci celého sboru byly pro aktivní práci získány ženy, dobře pracovalo i družstvo žactva.

První družstvo žen v Písnici:

  1. Švarcová Milena – velitelka
  2. Nechvátalová Marie - strojník
  3. Krejčíková Zdena
  4. Šebitová Emílie
  5. Gráfová Anežka
  6. Profousová Emílie
  7. Novotná Alžběta
  8. Francová Věra
  9. Hertlová Leopolda
  10. Procházková Anna

Družstvo žen při nácviku vedl Josef  Chot .

O tom, že práce družstva žen se dařila, dosvědčuje to, že úspěšně prošly v soutěži požárních družstev nejdříve v soutěži okrsku, okresu, kraje a staly se účastnicemi celostátní soutěže v Praze na Strahově, konané dne 4. června 1948.

Také se dobře uvedly nově vytvořené okrsky, tvořené ze sborů obcí sousedících. XIV. okrsek tvořily sbory  obcí : Dolní Břežany, Hodkovice, Cholupice, Lhota, Písnice, Točná, Zlatníky.

 

Po  r. 1948 dochází k  nové organizační úpravě v činnosti hasičstva. Je ustaven Československý svaz požární ochrany. Nejen nový název dostala organizace, ale významnou změnou bylo, že stát prostřednictvím MNV převzal finanční úhrady nákladů výzbroje a výstroje včetně nákladů požárních zbrojnic. Tato hospodářská úprava nesmírně ulehčila práci sborů, ale hlavně napomohla rychleji vybavit sbory potřebnou hasící technikou na úrovni technického rozvoje a pokroku.

Jednou z  nových forem práce v požární ochraně je zavedení preventivní péče, pravidelným prováděním preventivních prohlídek obytných domů a objektů, ve spolupráci s národními výbory.

3. června 1949 místní organizace Svazu požární ochrany v Písnici uspořádala u příležitosti trvání 50ti let sboru Písnice veřejné cvičení. Cvičení se zúčastnily sbory z obcí okrsku v počtu 52 členů. Po uvítání hostů a sborů byl uspořádán průvod obcí od zbrojnice na hřiště. U pomníku padlých byly položeny věnce. Na sportovním hřišti vystoupili se cvičením žáci s provedením cvičení s tyčí. Pak muži cvičili skladbu se sekyrkami a žebříky za doprovodu hudby.

Na závěr prvně předvedena dodávka vody na vzdálenost 300 m od  rybníka jako zdroje vody, motorovou stříkačkou s pomocí dalších dvou motorových stříkaček. Po skončení odchod s hudbou do hostince, kde se konala taneční zábava. Vystoupení na hřišti přihlíželo více jak 400 diváků.

Po pěti letech práce družstva žen ustala. Nepodařilo se doplnit mladými.

Práce sboru však zůstává stále na dobré úrovni, což dokazuje umístění v soutěžích požárních sborů každým rokem konaných.

V roce 1962 se začaly práce na přestavbě požární zbrojnice. Objekt je rozšířen. Jsou postaveny dvě velké garáže pro novou techniku, dále je postavena zasedací místnost pro 40 osob, aby konání schůzí mělo potřebný klid, když do této doby se schůzovalo v restauraci za přítomnosti návštěvníků.

Znovu členové sboru za účasti občanů obce dokázali vybudovat hodnotné dílo. Dobrou práci podpořil i MNV v Písnici.

V roce 1964 získává požární sbor od Federálního min. vnitra sice vyřazenou, ale ještě dobrou automobilovou cisternu Praga RN ASCA 16.

Oddíl mladých hasičů

Ukliďme Česko, ukliďme Písnici
Dnes v době od 16:30 do 19:00 proběhla akce Ukliďme Česko, ukliďme Písnici. Členové SDH Písnice se společně s občany MČ Praha Libuš a geocachingovými nadšenci vrhli na úklid přilehlých pozemků poblíž Hasičárna Písnice, rybníka Kalibárny a Modřanské rokle.
Úžasné výsledky v uzlování

V neděli 10. 3. 2019 čekal na děti a dorostence z SDH Písnice 35. ročník Zimního poháru v uzlování mladých hasičů v Horních Měcholupech.

Číst dál...
Informace o činnosti pro rodiče skupiny mladších žáků

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že nám začal rok 2019, tak si Vám dovoluji nabídnout aktualizované informace o činnosti kroužku oddílu Mladých hasičů ve školním roce 2018/19. Schůzky stále probíhají v hasičské zbrojnici na adrese Ladislava Coňka 318/6, Praha - Písnice každé pondělí od 16:30.

Číst dál...
Soptíkoviny

Soptíkoviny jsou jakýmsi oddílovým časopisem určený pro děti i jejich rodiče. Dozvíte se z něj informace o tom, co se stalo, čemu se právě teď věnujeme a taky, co plánujeme.

Číst dál...
PF 2019

Přejeme všem dětem i jejich rodičům příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku pod vánočním stromečkem, rodinnou pohodu a do nového roku 2019 pak hodně štěstí, zdraví a lásky.

Kolektiv MH - mladší žáci

Číst dál...
/**defined('_JEXEC') or die; ?>
Ukliďme Česko, ukliďme Písnici
Dnes v době od 16:30 do 19:00 proběhla akce Ukliďme Česko, ukliďme Písnici. Členové SDH Písnice se společně s občany MČ Praha Libuš a geocachingovými nadšenci vrhli na úklid přilehlých pozemků poblíž Hasičárna Písnice, rybníka Kalibárny a Modřanské rokle.
Číst dál...
Úžasné výsledky v uzlování

V neděli 10. 3. 2019 čekal na děti a dorostence z SDH Písnice 35. ročník Zimního poháru v uzlování mladých hasičů v Horních Měcholupech.

Číst dál...
Informace o činnosti pro rodiče skupiny mladších žáků

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že nám začal rok 2019, tak si Vám dovoluji nabídnout aktualizované informace o činnosti kroužku oddílu Mladých hasičů ve školním roce 2018/19. Schůzky stále probíhají v hasičské zbrojnici na adrese Ladislava Coňka 318/6, Praha - Písnice každé pondělí od 16:30.

Číst dál...
Soptíkoviny

Soptíkoviny jsou jakýmsi oddílovým časopisem určený pro děti i jejich rodiče. Dozvíte se z něj informace o tom, co se stalo, čemu se právě teď věnujeme a taky, co plánujeme.

Číst dál...
PF 2019

Přejeme všem dětem i jejich rodičům příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku pod vánočním stromečkem, rodinnou pohodu a do nového roku 2019 pak hodně štěstí, zdraví a lásky.

Kolektiv MH - mladší žáci

Číst dál...
*/