Výjezdy jednotky SDH

Výcvik jednotky s dýchacím přístrojem - 18. 09. 2017

Výcvik členů jednotky. Hlavní témata byla práce s dýchacím přístrojem, pohyb v prostorách s minimální viditelností a evakuace osob a nebezpečného materiálu z místa zásahu.

Číst dál...
Noční cvičení Přestavlky 2016

JSDH Písnice se o víkendu 1. a 2. října 2016 poprvé zúčastnila jubilejního desátého ročníku nočního cvičení jednotek dobrovolných hasičů v Přestavlkách u Čerčan, které organizačně za HZS Středočeského kraje zajišťuje benešovský územní odbor. 

Číst dál...
Požár Barrandovských ateliérů

V pátek 26. 8. 2016 byl JSDH Písnice vyhlášen poplach ve večerních hodinách. Během pár minut vyjíždělo družstvo čtyř hasičů s Tatrou 815-7 jako posilová jednotka k rozsáhlému požáru dřevěných kulis středověkého městečka v Barrandovských filmových ateliérech.

Číst dál...
Čerpání zatopených prostor

Během přívalových dešťů, které se 26. 7. 2016 převalily přes Prahu, vyjížděli hasiči k velkému množství událostí.

Číst dál...
Požár chaty v komořanech

Dne 2. 12. 2015 byla jednotka hasičů SDH Písnice vyslána k požáru chaty v nedalekých Komořanech.

Číst dál...
Odčerpání jímky v Modřanské rokli (17. 10. 2015)

Jednotka SDH Písnice byla úřadem MČ Praha-Libuš a místním svazem rybářů požádána o pomoc s vyčerpáním vody.

Číst dál...
/**defined('_JEXEC') or die; ?>
Výcvik jednotky s dýchacím přístrojem - 18. 09. 2017

Výcvik členů jednotky. Hlavní témata byla práce s dýchacím přístrojem, pohyb v prostorách s minimální viditelností a evakuace osob a nebezpečného materiálu z místa zásahu.

Číst dál...
Noční cvičení Přestavlky 2016

JSDH Písnice se o víkendu 1. a 2. října 2016 poprvé zúčastnila jubilejního desátého ročníku nočního cvičení jednotek dobrovolných hasičů v Přestavlkách u Čerčan, které organizačně za HZS Středočeského kraje zajišťuje benešovský územní odbor. 

Číst dál...
Požár Barrandovských ateliérů

V pátek 26. 8. 2016 byl JSDH Písnice vyhlášen poplach ve večerních hodinách. Během pár minut vyjíždělo družstvo čtyř hasičů s Tatrou 815-7 jako posilová jednotka k rozsáhlému požáru dřevěných kulis středověkého městečka v Barrandovských filmových ateliérech.

Číst dál...
Čerpání zatopených prostor

Během přívalových dešťů, které se 26. 7. 2016 převalily přes Prahu, vyjížděli hasiči k velkému množství událostí.

Číst dál...
Požár chaty v komořanech

Dne 2. 12. 2015 byla jednotka hasičů SDH Písnice vyslána k požáru chaty v nedalekých Komořanech.

Číst dál...
Odčerpání jímky v Modřanské rokli (17. 10. 2015)

Jednotka SDH Písnice byla úřadem MČ Praha-Libuš a místním svazem rybářů požádána o pomoc s vyčerpáním vody.

Číst dál...
*/

Kontakty

Sbor dobrovolných hasičů Písnice

Ladislava Coňka 318/6
Praha 4 - Písnice
142 00

www.sdhpisnice.cz
www.facebook.com/sdhpisnice

info@sdhpisnice.cz

Historie SDH Písnice v letech 1974-1981

1.července 1974 se uskutečnila územní úprava hlavního města Prahy.

Obec Písnice ještě s jinými byla zapojena do území města Prahy - obvodu vPraha 4, a společným MNV, Libuš – Písnice, později jen Libuš. Základní organizace SPO byly začleněny do OV – SPO Prahy 4 a rozděleny do 2 oksků. V I. okrsku jsou požární sbory : Braník, Cholupice, Libuš, Modřany, Písnice.

Nové územní uspořádání přináší nutnost  vyrovnat se s novou situací – udržet práci sborů na dobré úrovni. Nyní již neplatí rozlišení členstva na činné a přispívající. Každý člen má stejná práva a stejné povinnosti. Všichni členové pomáhají aktivně plnit úkoly organizace.

V roce 1977 získává požární sbor Písnice závěsnou motorovou skříňovou stříkačku PPS – 12, vyřazenou požárním útvarem Praha, přesto v dobrém stavu. Je to posílení akceschopnosti sboru, neboť stále dochází k  požárům, kde naši pomáhají zdolávat živel. Z větších požárů to byly požáry – Cukrovar Modřany, 2x Drůbežářské závody Libuš, JZD v Točné, Sport Kunratice, Pneumatikárna v Radotíně a celá řada menších v rodinných domech, dále pak čerpání sklepů, služby při rozvodnění rybníka podobné akce.

Aby pro případ potřeby hašení požáru bylo vždy dost vody, převzali členové požárního sboru v Písnici úkol od MNV – rekonstrukci rybníku „Obecňák“. Práce byly provedeny ve dvou letech, ve vzorné kvalitě. Hodnota díla 400.000 Kč. Také vylepšení životního prostředí v této části obce je přínosem obětavé práce členů požárního sboru.

V letech 1970 – 72 byla vybudována vodní nádrž „V Dolích“.

V roce 1978 cisternu „Praga“ RN ASCA 16 nahrazuje modernější a výkonnější CAS 25 Š 706 RTH do požárního útvaru Praha. Po malých opravách dostává se tak požárnímu sboru technika na současnou špičkovou technickou úroveň. Její ovládnutí je pro členy VPS rychle procvičeno a dosaženo výborného ovládání. Je to nová technika, která zvyšuje aktivitu členů, ale i mládež jeví velký zájem. Znovu po letech se hlásí k činnosti ženy.

V roce 1981 již pracuje družstvo žen, nacvičuje, seznamuje se s technikou. Účastní se sportovních soutěží. Ženy získávají I. místo v soutěži okrsku, dále pak obvodu, aby v roce 1983 získaly prvenství v městské soutěži v Praze a tím postup do IV. kola národní soutěže 22. – 23. Června 1984 v Českých Budějovicích. Umístění na 7. – 8. Místě v silné konkurenci věkově mladších družstev žen bylo velmi čestné, zaslouží uznání.

V družstvu žen pracovaly:

  • Chotová Ludmila – velitel
  • Vokounová Bohumila – strojník
  • Coňková Věra
  • Štanclová Eliška                        
  • Malá Naděžda
  • Zadražilová Milena
  • Špačková Marie
  • Ing. Obermanová Helena
  • Šebitová Dagmar

Trenér: Coňk Miloslav

Vedoucí družstva: Profousová Jaroslava

Práce mladých členů, žáků a žákyň, je orientována na celostátní soutěž hry „Plamen“. Soutěž obsahuje branné prvky, znalosti z práce požárníků. Odměnou jsou diplomy, které naše mládež získala v každé disciplině, čímž prokazuje svoji schopnost a je nadějí pro další práci sboru. Také použití techniky se schopností zvládnutí požárního útoku mladí ovládají, což nejednou před veřejností prokázali.

Oddíl mladých hasičů

Ukliďme Česko, ukliďme Písnici
Dnes v době od 16:30 do 19:00 proběhla akce Ukliďme Česko, ukliďme Písnici. Členové SDH Písnice se společně s občany MČ Praha Libuš a geocachingovými nadšenci vrhli na úklid přilehlých pozemků poblíž Hasičárna Písnice, rybníka Kalibárny a Modřanské rokle.
Úžasné výsledky v uzlování

V neděli 10. 3. 2019 čekal na děti a dorostence z SDH Písnice 35. ročník Zimního poháru v uzlování mladých hasičů v Horních Měcholupech.

Číst dál...
Informace o činnosti pro rodiče skupiny mladších žáků

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že nám začal rok 2019, tak si Vám dovoluji nabídnout aktualizované informace o činnosti kroužku oddílu Mladých hasičů ve školním roce 2018/19. Schůzky stále probíhají v hasičské zbrojnici na adrese Ladislava Coňka 318/6, Praha - Písnice každé pondělí od 16:30.

Číst dál...
Soptíkoviny

Soptíkoviny jsou jakýmsi oddílovým časopisem určený pro děti i jejich rodiče. Dozvíte se z něj informace o tom, co se stalo, čemu se právě teď věnujeme a taky, co plánujeme.

Číst dál...
PF 2019

Přejeme všem dětem i jejich rodičům příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku pod vánočním stromečkem, rodinnou pohodu a do nového roku 2019 pak hodně štěstí, zdraví a lásky.

Kolektiv MH - mladší žáci

Číst dál...
/**defined('_JEXEC') or die; ?>
Ukliďme Česko, ukliďme Písnici
Dnes v době od 16:30 do 19:00 proběhla akce Ukliďme Česko, ukliďme Písnici. Členové SDH Písnice se společně s občany MČ Praha Libuš a geocachingovými nadšenci vrhli na úklid přilehlých pozemků poblíž Hasičárna Písnice, rybníka Kalibárny a Modřanské rokle.
Číst dál...
Úžasné výsledky v uzlování

V neděli 10. 3. 2019 čekal na děti a dorostence z SDH Písnice 35. ročník Zimního poháru v uzlování mladých hasičů v Horních Měcholupech.

Číst dál...
Informace o činnosti pro rodiče skupiny mladších žáků

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že nám začal rok 2019, tak si Vám dovoluji nabídnout aktualizované informace o činnosti kroužku oddílu Mladých hasičů ve školním roce 2018/19. Schůzky stále probíhají v hasičské zbrojnici na adrese Ladislava Coňka 318/6, Praha - Písnice každé pondělí od 16:30.

Číst dál...
Soptíkoviny

Soptíkoviny jsou jakýmsi oddílovým časopisem určený pro děti i jejich rodiče. Dozvíte se z něj informace o tom, co se stalo, čemu se právě teď věnujeme a taky, co plánujeme.

Číst dál...
PF 2019

Přejeme všem dětem i jejich rodičům příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku pod vánočním stromečkem, rodinnou pohodu a do nového roku 2019 pak hodně štěstí, zdraví a lásky.

Kolektiv MH - mladší žáci

Číst dál...
*/