Výjezdy jednotky SDH

Výcvik jednotky s dýchacím přístrojem - 18. 09. 2017

Výcvik členů jednotky. Hlavní témata byla práce s dýchacím přístrojem, pohyb v prostorách s minimální viditelností a evakuace osob a nebezpečného materiálu z místa zásahu.

Číst dál...
Noční cvičení Přestavlky 2016

JSDH Písnice se o víkendu 1. a 2. října 2016 poprvé zúčastnila jubilejního desátého ročníku nočního cvičení jednotek dobrovolných hasičů v Přestavlkách u Čerčan, které organizačně za HZS Středočeského kraje zajišťuje benešovský územní odbor. 

Číst dál...
Požár Barrandovských ateliérů

V pátek 26. 8. 2016 byl JSDH Písnice vyhlášen poplach ve večerních hodinách. Během pár minut vyjíždělo družstvo čtyř hasičů s Tatrou 815-7 jako posilová jednotka k rozsáhlému požáru dřevěných kulis středověkého městečka v Barrandovských filmových ateliérech.

Číst dál...
Čerpání zatopených prostor

Během přívalových dešťů, které se 26. 7. 2016 převalily přes Prahu, vyjížděli hasiči k velkému množství událostí.

Číst dál...
Požár chaty v komořanech

Dne 2. 12. 2015 byla jednotka hasičů SDH Písnice vyslána k požáru chaty v nedalekých Komořanech.

Číst dál...
Odčerpání jímky v Modřanské rokli (17. 10. 2015)

Jednotka SDH Písnice byla úřadem MČ Praha-Libuš a místním svazem rybářů požádána o pomoc s vyčerpáním vody.

Číst dál...

Kontakty

Sbor dobrovolných hasičů Písnice

Ladislava Coňka 318/6
Praha 4 - Písnice
142 00

www.sdhpisnice.cz
www.facebook.com/sdhpisnice

info@sdhpisnice.cz

Historie SDH Písnice v letech 1974-1981

1.července 1974 se uskutečnila územní úprava hlavního města Prahy.

Obec Písnice ještě s jinými byla zapojena do území města Prahy - obvodu vPraha 4, a společným MNV, Libuš – Písnice, později jen Libuš. Základní organizace SPO byly začleněny do OV – SPO Prahy 4 a rozděleny do 2 oksků. V I. okrsku jsou požární sbory : Braník, Cholupice, Libuš, Modřany, Písnice.

Nové územní uspořádání přináší nutnost  vyrovnat se s novou situací – udržet práci sborů na dobré úrovni. Nyní již neplatí rozlišení členstva na činné a přispívající. Každý člen má stejná práva a stejné povinnosti. Všichni členové pomáhají aktivně plnit úkoly organizace.

V roce 1977 získává požární sbor Písnice závěsnou motorovou skříňovou stříkačku PPS – 12, vyřazenou požárním útvarem Praha, přesto v dobrém stavu. Je to posílení akceschopnosti sboru, neboť stále dochází k  požárům, kde naši pomáhají zdolávat živel. Z větších požárů to byly požáry – Cukrovar Modřany, 2x Drůbežářské závody Libuš, JZD v Točné, Sport Kunratice, Pneumatikárna v Radotíně a celá řada menších v rodinných domech, dále pak čerpání sklepů, služby při rozvodnění rybníka podobné akce.

Aby pro případ potřeby hašení požáru bylo vždy dost vody, převzali členové požárního sboru v Písnici úkol od MNV – rekonstrukci rybníku „Obecňák“. Práce byly provedeny ve dvou letech, ve vzorné kvalitě. Hodnota díla 400.000 Kč. Také vylepšení životního prostředí v této části obce je přínosem obětavé práce členů požárního sboru.

V letech 1970 – 72 byla vybudována vodní nádrž „V Dolích“.

V roce 1978 cisternu „Praga“ RN ASCA 16 nahrazuje modernější a výkonnější CAS 25 Š 706 RTH do požárního útvaru Praha. Po malých opravách dostává se tak požárnímu sboru technika na současnou špičkovou technickou úroveň. Její ovládnutí je pro členy VPS rychle procvičeno a dosaženo výborného ovládání. Je to nová technika, která zvyšuje aktivitu členů, ale i mládež jeví velký zájem. Znovu po letech se hlásí k činnosti ženy.

V roce 1981 již pracuje družstvo žen, nacvičuje, seznamuje se s technikou. Účastní se sportovních soutěží. Ženy získávají I. místo v soutěži okrsku, dále pak obvodu, aby v roce 1983 získaly prvenství v městské soutěži v Praze a tím postup do IV. kola národní soutěže 22. – 23. Června 1984 v Českých Budějovicích. Umístění na 7. – 8. Místě v silné konkurenci věkově mladších družstev žen bylo velmi čestné, zaslouží uznání.

V družstvu žen pracovaly:

  • Chotová Ludmila – velitel
  • Vokounová Bohumila – strojník
  • Coňková Věra
  • Štanclová Eliška                        
  • Malá Naděžda
  • Zadražilová Milena
  • Špačková Marie
  • Ing. Obermanová Helena
  • Šebitová Dagmar

Trenér: Coňk Miloslav

Vedoucí družstva: Profousová Jaroslava

Práce mladých členů, žáků a žákyň, je orientována na celostátní soutěž hry „Plamen“. Soutěž obsahuje branné prvky, znalosti z práce požárníků. Odměnou jsou diplomy, které naše mládež získala v každé disciplině, čímž prokazuje svoji schopnost a je nadějí pro další práci sboru. Také použití techniky se schopností zvládnutí požárního útoku mladí ovládají, což nejednou před veřejností prokázali.

Oddíl mladých hasičů

Soptíkoviny

Soptíkoviny jsou jakýmsi oddílovým časopisem určený pro děti i jejich rodiče. Dozvíte se z něj informace o tom, co se stalo, čemu se právě teď věnujeme a taky, co plánujeme.

Číst dál...
Informace o činnosti pro rodiče skupiny mladších žáků

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že 10. 9. 2018 se od 16:30 v hasičské zbrojnici na adrese Ladislava Coňka 318/6, Praha - Písnice uskuteční první schůzka skupiny mladších žáků, tak si Vám dovolujeme nabídnout informace o činnosti kroužku oddílu Mladých hasičů ve školním roce 2018/19.

Číst dál...
Příprava na závod požárnické všestrannosti - 13. 10. 2018

Dne 13. 10. 2018 se uskuteční Závod požárnické všestrannosti a my se ho chceme s dětmi zúčastnit. Protože příprava na tento závod není jednoduchá, tak budeme potřebovat pomoc s přípravou dětí na tento závod.

Číst dál...
Závod požárnické všestrannosti 2018

Tak a je to za námi. V sobotu 13. 10. 2018 vyrazilo do překrásného Dalejského údolí nedalekých Řeporyj družstvo mladších žáků a v neděli 14. 10. 2018 pak i dvě družstva starších žáků s cílem zúročit své získané zkušenosti a dovednosti a změřit síly s ostatními pražskými hasičskými sbory. A jak jsme dopadli?

Číst dál...
Hasičské sportovní odpoledne - 15. 9. 2018

Dovolujeme si pozvat všechny rodiče a jejich děti na zábavné odpoledne plné her a soutěží, které se uskuteční 15. 9. 2018 od 14 hodin na fotbalovém hřišti v ulici Švihovská v Praze - Písnici.

Číst dál...