Výjezdy jednotky SDH

Výcvik jednotky s dýchacím přístrojem - 18. 09. 2017

Výcvik členů jednotky. Hlavní témata byla práce s dýchacím přístrojem, pohyb v prostorách s minimální viditelností a evakuace osob a nebezpečného materiálu z místa zásahu.

Číst dál...
Noční cvičení Přestavlky 2016

JSDH Písnice se o víkendu 1. a 2. října 2016 poprvé zúčastnila jubilejního desátého ročníku nočního cvičení jednotek dobrovolných hasičů v Přestavlkách u Čerčan, které organizačně za HZS Středočeského kraje zajišťuje benešovský územní odbor. 

Číst dál...
Požár Barrandovských ateliérů

V pátek 26. 8. 2016 byl JSDH Písnice vyhlášen poplach ve večerních hodinách. Během pár minut vyjíždělo družstvo čtyř hasičů s Tatrou 815-7 jako posilová jednotka k rozsáhlému požáru dřevěných kulis středověkého městečka v Barrandovských filmových ateliérech.

Číst dál...
Čerpání zatopených prostor

Během přívalových dešťů, které se 26. 7. 2016 převalily přes Prahu, vyjížděli hasiči k velkému množství událostí.

Číst dál...
Požár chaty v komořanech

Dne 2. 12. 2015 byla jednotka hasičů SDH Písnice vyslána k požáru chaty v nedalekých Komořanech.

Číst dál...
Odčerpání jímky v Modřanské rokli (17. 10. 2015)

Jednotka SDH Písnice byla úřadem MČ Praha-Libuš a místním svazem rybářů požádána o pomoc s vyčerpáním vody.

Číst dál...

Kontakty

Sbor dobrovolných hasičů Písnice

Hoštická 701/33
Praha 4 - Písnice
142 00

www.sdhpisnice.cz
www.facebook.com/sdhpisnice

info[zavináč]sdhpisnice.cz

Historie SDH Písnice v letech 1899-1905

Z historie dobrovolného sboru hasičů v Písnici :

Bylo to začátkem roku 1899, sešlo se několik místních občanů, vesměs již starších osob, na besedu do známého hostince „U Zvelebilů“, aby při dobrém truňku tak o ledasčem podebatovali.

Při  této přátelské debatě vznikla velice pěkná myšlenka, která byla záhy uskutečněna. Jeden z přátel, žel není známo kdo, prohodil námět, že by se ve zdejší obci mohl založit dobrovolný sbor hasičů. Návrhu toho se ujalo několik sousedů, věc tu vzali za svou a ze svého středu své společnosti zvolili prozatímní výbor. Tehdy to byli tito pánové, zástupci prozatímního výboru :

 • Melichar Alois z čp. 1 – starosta sboru
 • Novotný Josef z čp. 10 – velitel
 • Vrána František, učitel – jednatel

Obstarány stanovy a v měsíci dubnu r. 1899 zaslány zastupitelstvu obce Písnice ku schválení.

Obecní zastupitelstvo tyto stanovy schválilo v plném znění dne 30. dubna 1899 ve své schůzi konané toho samého dne.

Dne 5. května 1899 byly tyto stanovy  předány zástupcům dobrovolného sboru hasičů v Písnici s podpisy pánů :

 • Novák Josef – starosta obce
 • Počta Josef, Novotný Jan – členové obecního výboru

Až později dne 30. května 1901 skončila působnost prozatímního výboru a za účasti 21 členů a občanů byl zvolen výbor :

 • Melichar Alois z čp. 1 – starosta sboru – ve funkci do r. 1929, kdy zemřel
 • Princlík František – pokladník a jednatel – nový učitel a správce školy

Dále byli zvoleni:

 • Melichar František – velitel
 • Coňk Josef z čp. 24 – podvelitel

Přísedící výboru: 

 • Socha Josef
 • Novotný Josef čp. 10
 • Švarc Antotnín

Přehlížitelé účtů:

 • Coňk Josef ml.
 • Zvelebil Václav
 • Bezouška Josef
 • Župní delegát: Novák Josef ml.
 • Spolková místnost v hostinci „U Zvelebilů“

 

Rok 1901

Veliké bylo nadšení pro činnost dobrovolného sboru hasičů v Písnici. Na schůzi 30. května 1901 po volbě výboru bylo přijato usnesení, postavit požární zbrojnici a zakoupit hasičskou stříkačku. V popředí byla otázka finančního zajištění. Byla podána žádost obecnímu zastupitelstvu o finanční pomoc a požádány 3 pojišťovny o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů. Ale jednom Vídeňská pojišťovací společnost zaslala 20 korun co příspěvek sboru.

30. června 1901 darovalo zastupitelstvo obce Písnice dobrovolnému sboru hasičů v Písnici novou hasičskou ruční stříkačku.

Prvním zbrojmistrem byl zvolen Josef Bezouška – kovář a podkovář. Obecní zastupitelstvo určilo majitele koní na přípřež do stříkačky pro jízdu k požárům.

Požární zbrojnice se stavěla svépomocí a z darovaných materiálů. Práce probíhaly neobyčejně rychle. Proto již 5. září 1901 bylo ustanoveno, že 28. září 1901 o 2. hod. odpolední bude uspořádána slavnost, posvěcení stříkačky. Slavnost  to byla zdařilá, značná byla přítomnost okolních sborů hasičů a lidí z obce i okolí, jakož i přizvaných hostů. Byly uspořádány dvě taneční  zábavy současně, v hostinci „U Zvelebilů“ a v hostinci „U Brejchů“.

Vstupné:

 • pán 1 K
 • člen v kroji 60 hal
 • dáma 40 hal

Příjem zábav činil:

 • „U Zvelebilů“ příjem 125,70 K, vydání 62,95 zl.
 • „U Brejchů“ příjem 89,44 K, vydání 44,72 zl.
 • Celkový příjem 215,34 K, vydání 137,98 zl.
 • Zůstatek : 77 Korun 36 haléřů, tj. 38 zlatých 68 krejcarů (v té době byly v oběhu obě měnové soustavy)

Z výtěžku slavnosti byly zakoupeny 2 m savic , a 22. října dal sbor  šít stejnokroje.  Někteří členové si část ceny stejnokroje připláceli.

Ještě v roce 1901 s novou ruční stříkačkou měl sbor první účast při hašení požáru v Modřanech a jednoho požáru v Písnici.

Pokračoval příliv nových členů – koncem roku 1901 bylo 16 členů činných a 21 členů přispívajících.

 

ROK 1902

Hned počátkem roku navržena účast na představení v Národním divadle v Praze.

20. ledna 1902 bylo jednáno o jednom dobrovolném sboru hasičů pro obce Písnici a Cholupice. Z Cholupic přijímal členy pouze přispívající. Dále usneseno uspořádat v Cholupicích hasičský ples a tím myšlence hasičské půdu připraviti. I. hasičský ples se konal 20. února 1902 v Cholupicích, v hostinci „U Doležalů“.

Vstupné:

pán 1,60 K

dáma  40 hal.

Hudba kapelníka pana  Coňka z Písnice.

V dubnu 1902  přijati za členy občané z Cholupic.

7. července 1902 bylo uspořádáno I. veřejné cvičení v Písnici, za účasti okolních sborů. Cvičení bylo zdařilé, a stalo se dobrou propagací hasičské myšlenky.

 

13. srpna 1902 se sbor Písnice podílel  na hašení velkého požáru na panství v Dolních Břežanech – hašení požáru probíhalo celou noc. Za významnou pomoc na uhašení požáru dostal sbor od panství poukázanou odměnu 20 Korun a až na druhou žádost i od pojišťovny (Asicurazioni) také 20 Korun.  

14. září 1902 se konal v Jesenici župní  sjezd – Písnický sbor byl zastoupen 1 delegátem.

 

ROK 1903

II. hasičský ples se konal  v Písnici, v hostinci „U Zvelebilů“ dne 3. ledna 1903.

4. dubna 1903 se sbor dobrovolných hasičů v Písnici usnesl, trvale se připojiti k župě okresu Jílovského, jež ponese jméno F.L. Riegra.

5. července byla v upomínku národního světce Mistra Jana Husa pálena hranice.

14. – 17. srpna  se zástupci sboru zúčastnili I. sjezdu „Sdružení dobrovolného hasičstva Slovanského“, spojeného s oslavou 50. výročí sboru hasičského, královského hlavního města Prahy.

 

ROK 1904

Od 1. Ledna 1904 začala se činnost hasičské župy F.L. Fiegra v královském horním městě Jílové.

Župa čítala v začátcích 11 sborů :

Brtnice – Popovice 14 členů, Jesenice 20 členů, Jílové 42 členů, Křížkový Újezdec 12 členů, Krhanice 18 členů, Okrouhlo 21 členů, Psáry 17 členů, Písnice 17 členů, Sulice 16 členů, Osnice 11 členů, Zlatníky 19 členů – celkem 206 členů.

12. ledna 1904 – konán hasičský ples v Písnici.

Během roku 1904 byl velký počet požárů, na kterých se účastí při hašení členové sboru v Písnici zúčastnili. Byly to požáry v Jesenici, Zlatníkách, Kunraticích, Libuši, Jalových Dvorech.

 

ROK 1905

Byl konán župní sjezd v obci Okrouhlo. Zastoupen i sbor Písnice.

Oddíl mladých hasičů

Informace o činnosti pro rodiče kolektivu mladých hasičů

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že nám brzy začne školní rok 2023/2024, tak si Vám dovoluji nabídnout aktualizované informace o činnosti kolektivu Mladých hasičů SDH Praha Písnice. 

Číst dál...